Packers

En packer är en anordning för att täta ett borrhål när en formation ska undersökas eller injekteras, antingen i hålets fulla längd eller i en del av hålet.

Packars kan delas in i två huvudgrupper:

1. Komprimerbara packers som expanderas genom att gummi manschetten trycks ihop axialt.
2. Uppblåsbara packers som expanderas genom att blåsa upp en manschett med vätska eller gas.

I dessa grupper finns det dessutom engångs- eller flergångspackers. Rådgör gärna med oss vilken typ av packers som är bäst för just ditt projekt.