Ny dynamisk bergbult från GMA AB i dagarna GE-Bolt

Efter att ha tillverkat 2,5 milj dynamiska bergbult som underleverantör tar nu GMA AB steget till att marknadsföra sin egen bergbult, GE-bulten. Utöver bergbult har GMA AB olika fästexpandrar till tunnel och gruvindustrin. Intresserad? Välkommen kontakta oss för mer information och prisuppgifter. Not: GMA har också ett heltäckande sortiment till tunnel och gruvindustrin av packers, […]

Har du detta problemet?

Vi kan troligtvis hjälpa dig! Vi har tagit fram några nya produkter som ska underlätta installationen av packers i hål med forsande vatten. Vi har konstruerat packers med en styrning i fronten som centrerar packern i borrhålet och möjliggör installationen Vid höga tryck kan packern installeras med förstärkta injektionsrör. Om det behövs extra kraft vid […]