Har du detta problemet?

Vi kan troligtvis hjälpa dig! Vi har tagit fram några nya produkter som ska underlätta installationen av packers i hål med forsande vatten. Vi har konstruerat packers med en styrning i fronten som centrerar packern i borrhålet och möjliggör installationen Vid höga tryck kan packern installeras med förstärkta injektionsrör....