Har du detta problemet?

Vi kan troligtvis hjälpa dig!

Vi har tagit fram några nya produkter som ska underlätta installationen av packers i hål med forsande vatten.
Vi har konstruerat packers med en styrning i fronten som centrerar packern i borrhålet och möjliggör installationen

Vid höga tryck kan packern installeras med förstärkta injektionsrör. Om det behövs extra kraft vid monteringen är det möjligt att använda borriggen. Den kan då förses med passande adapter

 

Adapter för avledning av vatten

 

1” Flergångspacker


½” flergångs packer

½” Engångspacker

>>>> Ladda ner PDF