Injektionssystem

Vad är injektering

Injektering innebär att injekteringsmassa pumpas in i berget för att täta sprickor och därigenom få ett tätt och stabilt berg. Vid tunnelbyggnation förespråkar vi den skandinaviska metoden där berget injekteras före sprängning. Detta ger en tät ”skärm” kring den färdiga tunneln. Grundvattennivån behålls i berget och vattenmiljön påverkas inte.