Kvalitet & Miljö

All tillverkning sker enligt högt ställda kvalitetskrav, och vi försöker ständigt förbättra och uppdatera våra processer. Vi väljer material så vi uppnår maximal livslängd och får så bra hållfasthet som möjligt.

Sverige har världens hårdaste miljöregler, och vi uppfyller med råge alla nationella och internationella miljökrav både när det gäller den inre och den yttre miljön. När vi planerar nyinvesteringar, tittar vi alltid i första hand på de miljövänliga lösningar och material som finns på marknaden.

Vi utbildar och uppmuntrar våra anställda att vara medvetna om hur våra produkter kan påverka miljön positivt både nu och i framtiden.

Ladda ner PDF på ISO intyg

 

iso9001