Maskinskor

maskinskor4

Att maskinvibrationer kan ställa till problem både i den aktuella maskinen, i arbetsmiljön och andra maskiner är ingen nyhet. Det är inte våra maskinskor heller. Det är väl beprövade, och konstruerade för att klara tuffa påfrestningar i de mest skiftande miljöer.

Våra maskinskor minimeras vibrationerna på två sätt. Dels förhindrar de att vibrationer överförs till andra maskiner och den intilliggande arbetsmiljön, och dels isolerar de maskiner mot yttre påverkan i form av vidrationer. Läs mer om våra maskinskor genom att skriva ut faktabladet.

Förutom att maskinskorna givetvis förhindrar vibrationer till eller från maskinen, har de flera fördelar.

  • Konstruktionen är enkel, och maskinuppställningen sker snabbt och ekonomiskt.
  • Avvägningen med nivelleringsplattan ger ett stadigt och säkert stöd både vid justering och när maskinen är placerad i rätt läge.
  • Det vibrationsdämpande materialet är motståndskraftigt mot både vatten och olja.
  • Maskinskorna finns för maskiner mellan 50 och 5000 kilo.

Mer information >> Maskinskor PDF