Om GMA

Enkla lösningar på svåra problem

Det är just det som är vår specialitet. Den handlar om att utveckla, tillverka och marknadsföra nya och enkla lösningar på i många fall svårlösta problem. Lösningar som förenklar och förbättrar ditt arbete på ett arbetsmiljömässigt, ekologiskt och ekonomisk sätt.

Vår affärside:
Utveckla och marknadsföra injektions system och bergsförstärkning för tunnlar, bergrum och grundförstärkning.
Att vara en flexibel organisation som snabbt kan ställa om resurser för att möta våra kunders krav och behov.

GMA är ett företag i industrikoncernen INEV som framgångsrikt har utvecklat och producerat packers och injektionsutrustning i nästan 30 år. Alla produktionslinjer återfinns under samma tak vilket ökar vår flexibilitet att göra och leverera exakt produkter som behövs av våra kunder.

GMA har fått både kunskap och erfarenhet genom åren som en ledande leverantör till majoriteten av projekt både i Skandinavien och i hela världen. Tillsammans med andra partner inom denna sektor, har vi utvecklat och förbättrat välkända och godkända högtrycks förpackare och tillbehör.?

Vi instruerar och informerar våra kunder om säkerhetsföreskrifterna när du använder våra produkter. Tonvikt på säkerhet är ofta en djup oro och en efterfrågan från några av våra kunder.