Packers

En viktig beståndsdel i den här metoden är packers. En packer är en anordning för att täta borrhål vid exempelvis injektering. Packern förs in i det borrade hålet. Där expanderas gummidelen som därigenom tätar hålet. Sedan kan injekteringsmassan sprutas in och täta sprickor i berget. Samtidig stabiliserar massan berget och ”limmar” det samman. Den här metoden ger en mycket god tätning även av insprutat material med låg viskositet.

Injektering med engångspackers går i korthet till så här:

  • Montera packern på injektionsröret. För sedan in packern i borrhålet.
  • Expandera packern med injektionsröret.
  • Injektera pastan genom packern till lämpligt tryck eller volym. Grundvattnet har då ”tryckts undan” och omkringliggande sprickor är tätade.
  • Stäng av trycket bakom packningen när injektionen är slutförd. Backventilen i packern tillsluts.
  • Skruva loss och tag bort injektionsröret. Specialdimensionerade låsbrickor håller packern expanderad i hålet.
  • Injektionsröret sköljs ur för att återanvändas.
  • Packers levereras i två olika tryckklasser. Det är viktig att välja packers efter vilket tryck men skall injektera med. Packers levereras för max tryck 50 och 100 bars.
  • Det er viktig att gummi kvaliten på packers är av god kvalité för att täta bra nog inne i borrhålet. Gummi er färskvara och mister sina egenskaper efter en tid.

Det finns två huvudgrupper av packers:

  • Komprimeringsbara packers. En gummihylsa som expanderar genom hoppressning.
  • Uppblåsbara packers. En armerad gummislang som trycksätts invändigt för att expandera.Bägge dessa typer finns som engångs och flergångs packers

Om..