Thorbolt®

System Thorbolt® innebär ett nytänkande inom bultsättning och grundsäkring. Bultsättning och slutinjektering av omgivande spricksystem sker under tryck i en enda process, något som spar tid och pengar åt både uppdragsgivare och entreprenörer. Två av de viktigaste fördelarna med System Thorbolt® är dels att du är helt säker på att bulten är fullständigt ingjuten och därför är korrosionsbeständig, och dels att den kan användas i vattenförande berg. Systemet har många andra unika fördelar som du kan läsa mer om genom att skriva ut broschyren här på hemsidan.

thorbolt3

Processen är lite förenklat uppdelat i fem steg:

  • Sätt in Thorbolten med påmonterat kamstål och dräneringsledning i borrhålet.
  • Dra till muttern så att ”gummihylsan” på bulten trycks samman och expanderar i borrhålet. Därefter är hålet fullkomligt tätt.
  • Anslut injekteringsmunstycket och fyll borrhålet med injekteringspasta. Luft och vatten trycks ut genom evakuerings slangen.
  • När ren injekteringspasta kommer förslut dräneringsröret. Fortsätt med injekteringen tills förutbestämt tryck uppnåtts.
  • Nu är kamstålet helt ingjutet och omgivande sprickor tätade

Exempel på en Thorbolt® i tunneln med bricka

thorbolt_med_bricka