Thorbolt®

System Thorbolt® innebär ett nytänkande inom bultsättning och grundsäkring. Bultsättning och slutinjektering av omgivande spricksystem sker under tryck i en enda process, något som spar tid och pengar åt både uppdragsgivare och entreprenörer. Två av de viktigaste fördelarna med System Thorbolt® är dels att du är helt säker på att bulten är fullständigt ingjuten och därför är korrosionsbeständig, och dels att den kan användas i vattenförande berg. Systemet har många andra unika fördelar som du kan läsa mer om genom att skriva ut broschyren här på hemsidan.

thorbolt3

 

Så här fungerar System Thorbolt

Processen är lite förenklat uppdelat i fem steg:

  • Sätt in Thorbolten med påmonterat kamstål och dräneringsledning i borrhålet.
  • Dra till muttern så att ”gummihylsan” på bulten trycks samman och expanderar i borrhålet. Därefter är hålet fullkomligt tätt.
  • Anslut injekteringsmunstycket och fyll borrhålet med injekteringspasta. Luft och vatten trycks ut genom evakuerings slangen.
  • När ren injekteringspasta kommer förslut dräneringsröret. Fortsätt med injekteringen tills förutbestämt tryck uppnåtts.
  • Nu är kamstålet helt ingjutet och omgivande sprickor tätade

Exempel på en Thorbolt® i tunneln med bricka

thorbolt_med_bricka