Ny produkt, sprintsnabbkoppling

2022-02-10

Sprintsnabbkoppling på packer för att sätta engångspacker med hjälp av slang och sedan kunna lossa slangen efter injektering.

Bilden visar en engångspacker för arbetsområde 85-130mm som med hjälp av slang sattes på ett djup av ca 80m meter i ett 115-hål.

Se mer om sprintsnabbkoppling under avsnittet Tillbehör och om engångspacker för 115-hål under avsnittet Engångspacker med stålkord.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Loading...