Slitdelar

GMA tillverkar ett antal olika generiska slitdelar som används i samband med bergförstärkning och tunnel /ortdrivning, framförallt olika typer av sprutmunstycke för spraybetong, men även ett antal olika borrstöd.

I detta block presenteras några av dessa, men kontakta oss i det fall det är något du saknar, med egen verktygstillverkning och egen bearbetningsavdelning kan vi snabbt tillhandahålla andra varianter av slitdelar.

Loading...