GMA, företaget där "special" är standard!

Specialpackers, plugg, mekaniska konstruktioner, GMA konstruerar och tillverkar det ni behöver! Enstycks produkter, små serier eller löpande produktion, allt efter kundens önskemål.

Med komplett mekanisk verkstad där vi svarvar, fräser, slipar och svetsar det mesta i metall samt en egen gummimaskinsavdelning med  bl a 7st gummipressar kan vi tillverka en mängd olika detaljer.

Lägg där till egen utvecklingsavdelning med kompetens inom mekanik och elastomerer , egen verktygs och prototyptillverkning och ni finner en komplett och flexibel partner för specialprodukter inom gummi och stål. Vår absoluta styrka är korta ledtider från förfrågan till leverans. Se mer hur vi arbetar i animeringen nedan.

Hos GMA lämnas ingen fråga eller problem obeaktad, vi undersöker om vi kan hjälpa dig som kund och återkopplar snabbt med ett eventuellt förslag på lösning. Så tveka inte att fråga oss.

På de kommande sidorna visas några av de produkter vi hjälpt våra kunder med.

Snabb Produktutveckling hos GMA

Stand Pipe

Stand-Pipe är ett säkerhetssystem för att snabb kunna begränsa och stänga av eventuella stora vattenflöde man riskera komma i kontakt med vid sonderings eller injektionsborrning.

Perforerat rör för markinjektion

2" stålrör att drivas ner i porösa markförhållande i avsikt att utföra grundförstärkande injektion senare. Injektion utför då med uppblåsbar dubbelpacker alternativt mekanisk dubbelpacker.

TBM-produkter (tillbehör)

Tillbehör utvecklade för injektion i samband med tunneldrivning via TBM-maskiner.
Loading...