Hydrauluppspända packers mellan Ø95-400mm

Komplett packerlösning med hydraulisk uppspänningskolv och 4 gummirondeller i varierande storlek.

Lösa gummirondeller och ändbrickor kan också levereras.

V id förfrågan kan packerlösningen levereras komplett med hydraulisk handpump eller hydraulisk elpump. 

Injektionsslang och hydraulslang för uppspänning finns också att tillgå hos GMA.

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...