Injektion

För att förhindra vattenläckage in i tunnlar och bergrum när dessa byggs, samt bibehålla grundvattennivåer i omgivningen, sker förinjektering och vid behov efterinjektering*. Förinjekteringen innebär att man snett framåt i berget borrar cirka 20-25 meter långa hål i en krans runt den blivande tunneln varefter en blandning av cement och vatten pressas under högt tryck in i borrhålen och vidare ut i bergets naturliga sprickor. När sedan cementen härdar tätas berget runt den blivande tunneln.

För att kunna pumpa in cementblandningen i borrhålen och bergets sprickor måste borrhålen pluggas igen så att ett högt tryck kan byggas upp och detta sker genom att en så kallad Packer sättas i borrhålet och expanderas så att det blir tätt. Denna packer måste  i de flesta förekommande fall sitta fast på ett Injektionsrör för att spännas upp och för att cementblandningen ska kunna pumpas in.

Denna utrustning, packer och injektionsrör, och därtill förekommande tillbehör, utvecklas, tillverkas och säljs av GMA AB. Packer och injektionsrör finns i en mängd olika varianter och utförande vilket visas under avsnittet Injektion (scrolla ner).

Vill du veta mer om Injektion, se då gärna på filmen nedan. Det finns även ett nedladdningsbart flödesschema (lathund) som kan vara till hjälp vid val av typ av packers och modell av injektionsrör /slang.

Slutligen hittar du mer information i vår broschyr: "Injekteringsutrustning för professionell tätning" som du kan ladda ner nedan, eller använd länken till blädderbar version av den.

*Efterinjektion sker på samma vis som förinjektion, men med den skillnaden att då borras hål i berget och injektering sker efter det att man drivit (utvunnet) tunnel/bergrum.

Injektering, hur och varför Flödesschema för val av packertyp samt modell av injektionsrör /slang Injektionsutrustning för professionell tätning Produktkatalog komprimerbara packers och injektionsrör (Engelsk) Produktkatalog uppblåsbara packers (Svensk)
Loading...