GMA, en komplett leverantör av bergbult!

Förutom att verka som underleverantör av bergbult har GMA också egen tillverkning och distribution av bergbult, den så kallade GE-bulten. Denna bult utvecklades efter att GMA hade tillverkat drygt 2,5miljoner bergbult åt andra aktörer i branschen. GE-bulten finns i ett antal utförande anpassade före cement eller resininstallation (se mer nedan).

GE-bulten levereras i dimensionerna 20mm (M22), 22mm (M24) och 25mm (M27) höger och vänstergängor och i längder mellan 1800mm upp till 3000mm*.

GU-bulten distribueras i Norden via Geobrugg (se vidare agenter) medan direktleveranser kan ske till övriga exportmarknader.

Kontakta oss gärna för mer information eller om varianter ej presenterade i detta avsnitt söks.

* Önskas längre bult än 3000mm kan bultar levereras i skarvbart utförande.

Cementbult

GMA:s dynamiska bergbult för mekanisk installation i cementfyllda borrhål. GE-bulten är försedd med en kil upptill som har till uppgift att vid installationen expandera och hålla bulten på plats medan cementen i borrhålet härdar.

Efter härdning är det istället förankringspunkterna (paddlarna) på bulten som fungerar som fästpunkter i händelse av att berget spricker/spricker.

Resin bult

GMA:s dynamiska bergbult med 45° klipp i toppen, främst för installation ihop med resin.

Toppklippet och toppankargruppen blandar resinen när bulten snurras och förflyttas uppåt under installationsprocessen.

Tillbehör GE-bult

GMA levererar GE-bulten komplett med kupolbricka, halvkula och mutter.

Detta avsnitt ger en översikt över tillgängliga sortiment av dessa artiklar.

Loading...