Stand-Pipe

Stand-Pipe är ett väl beprövat säkerhetssystem för att snabb kunna begränsa och stänga av eventuella stora vattenflöde man riskera komma i kontakt med vid sonderings eller injektionsborrning (så stora flöden att ingen packer inte kan sättas i borrhålet på sedvanligt sätt, vare sig vanlig packer, eller packer för stora flöde).

Systemet i sig bygger på att ett så kallat Stand-Pipe rör fylls en bit med cement, varefter det monteras i "väggen" med resin. Sedan sker själva sonderings eller injektionsborrningen genom detta rör  och i händelse av att man kommer i kontakt med stora vattenflöde kan dessa stoppas eller begränsas snabbt så injektion kan ske i borrhålet före det man fortsätter borrningen.

Loading...