Stand-Pipe

Stand-Pipe komponenter

Nedan redovisas de komponenter som ingår i Stand-Pipe systemet och deras funktion.

De produkter som visas här är avsedda för 64mm borrkronor, skulle andra dimensioner vara aktuellt så återkom till oss med en förfrågan, men principen skulle bli oförändrad.

Produktvarianter

Det rör som först cement fylls 20-50cm varefter det borras in i berget och sätts fast med resin. Åtgår ett rör per borrhål där stand-pipe sätts.

Levereras i "svart" utförande (ej galvaniserat som på bild).

Standardlängd: 2m, andra längder efter förfrågan.

Rördimension: 2,5" dvs 76,1 x 3,6-4,0mm (för Ø64 borrkrona). Borrhål berg:102mm (upprymt 64mm hål), Borrdjup= Rörlängd - 200/300mm. Anslutning: 3".

Resin åtgång och val: Kolla med kemikalieleverantör, grovt räknat åtgår 5-6st patroner (38x500mm) per 2m stand-pipe.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Beskrivning Anm Vikt
9024502 Stand-Pipe 2m Ej galvaniserad 13 kg

Anslutning mot Stand-Piperör där Ventilplåt alternativt Vattenavledare sätts i (vid behov).

Levereras komplett med Ventilplåt inkl högtrycksventil.

Åtgår en anslutning per Stand-Piperör som monterats i "väggen". Varje anslutning ska säkras med kätting/wire mot övriga anslutningar och berget för sonderings eller injektionsborrning påbörjas.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Beskrivning Anm Vikt
9024506

Anslutning mot Stand-piperör inkl ventilplåt och högtrycksventil

Galvaniserad 13 kg

3" Victaulic koppling mellan Stand-Piperör och Stand-Pipeanslutning. Åtgår en per Stand-Piperör som satts i "väggen".

 

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Beskrivning Anm Vikt
9024508

Anslutning mot Stand-piperör inkl ventilplåt och högtrycksventil

  2 kg

Vattenavledare för Stand-Pipe, att montera mot stand-piperör före borrning påbörjas i det fall man misstänker kraftigt vatteninflöde redan från början. Gummigenomföring i vattenavledare är utformat så att borrkrona går igenom varefter gummit ligger an mot borrsträngen.

Vattenavledare monteras i samma anslutning som ventilplåten normalt sätts in i. När borrning avslutats demonteras denna avledare och ventilplåten monteras (slås in) i anslutningen för att stoppa vattenflödet.

Åtgång av denna artikel är en, eller ett par, per område där Stand-Pipe avses användas.

 

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Beskrivning Anm Vikt
9024505

Vattenavledare

  21kg

Medbringare att svetsa mot borrsträng för att montera Standpipe-rör i "väggen" med hjälpa av Jumbomaskin (placera stand-piperör i borrhål samt rotera dito så att resin-patroner blandas).

Åtgång av denna artikel är någon/några per område där Stand-Pipe avses användas.

Not: Levereras i "svart" utförande, ej galvaniserad som på bild (då den ska svetsas fast).

 

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Beskrivning Anm Vikt
9024507

Medbringare

Ej galvaniserad 11 kg

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...