Perforerade markrör

GMA har utvecklat en typ av perforerat stålrör att drivas ner i porös mark varefter grundförstärkande injektion kan utföras. Vår typ av dessa rör är tillverkade av 2" skarvbara stålrör med utanpåliggande backventiler. Denna variant är då också betydligt starkare än motsvarande typer av rör tillverkade i plastmaterial.

Startenhet av dessa rör är 3m långt och försedd med spets/kon för att kunna drivas ner i marken. På det avslutande röret finns en hammartopp för att kunna slå ner röret med hjälp av hydraulhammare.

Till dessa rör passar våra uppblåsbara packers av typ 853-45-80-600, endera som singel utförande eller i form av dubbelpacker setÄven special komprimerbar packer finns för injektion av dessa perforerade rör..

Not: Denna typ av perforerade rör kallas ibland TAM-rör, men är då företrädesvis tillverkade av plast varför vi valt benämningen perfrör.

 

Loading...