Komprimerbar dubbelpacker för Perforerade Markrör

En speciell komprimerbar dubbelpacker har tagits fram att användas för GMA:s 2" Perforerade markrör. Denna dubbelpacker spänns upp mekaniskt, man injekterar en bestämd zon/område i markröret och går sedan vidare till nästa område.

Vid särskilt dåliga markförhållande kan man också komplettera injektionsmassan med polyuretan via separat rör (Ø 6x1,5mm) som även är utrustat med separat backventil.

Den packer modell denna specialpacker utgår ifrån är en GU54 som innan uppspänning har en ytterdiameter av 51,5mm.

 

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...