2" Perforerade Markrör

De perforerade markrören är uppdelade i  ett antal olika delar (7st totalt, se nedan), där de grundläggande delarna är; Frontrör med kona, Förlängningsrör samt Hammartopp. Dessa delar kombineras för att nå det djup som önskas injekteras.

De perforerade rören är utrustade med utanpåliggande backventiler av gummi, vilka hålls på plats av stålringar då rören drivs ner i marken.

Injektion sker sedan med hjälp av uppblåsbar packer, 853-45-80-600 eller dito som dubbelpacker 853-45-80-600-D beroende på hur injektion planeras att utföras (sektionsvis eller från botten och uppåt).

Som alternativ till uppblåsbar packer kan även komprimerbara packer användas för injektion från botten och uppåt, eller den specialmodell av komprimerbar dubbelpacker vi tagit fram för dessa perforerade markrör. 

Produktvarianter

Perforerat övre rör 2", längd 3m och innerdiameter 53mm.

Att kompletteras med kon, skarvhylsa och/eller med slagrör/hammartopp.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Art.nummer Benämning Anm
871-3-2" Övre rör Måste kompletteras med kon, eller skravhylsa.

Perforerat mellanrör 2" där skravhylsa är monterad, längd 3m och innerdiameter 53mm.

Att förlänga frontrör med. Kan avslutas med slagrör/hammartopp, eller ytterligare mellanrör.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Art.nummer Benämning Anm
872-3-2" Mellanrör inkl skravhylsa  

Perforerat frontrör 2" där kona är monterad, längd 3m och innerdiameter 53mm.

Att trycka, eller slå ner i porösa material, och kan förlängas via skarvrör.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Art.nummer Benämning Anm
873-3-2" Frontrör inkl kona  

Ett antal lösa delar såsom Kon till frontrör, Skarvhylsa, Slagrör/Hammartopp och slagfläns finns till de perforerade 2" rören. Detta innebär att perforerat övre rör kan kompletteras/ byggas om till övriga rörmodeller vid behov ute på fältet.

Dock, vanligast är att rör levereras kompletta från fabrik.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Art.nummer Benämning Anm
874-2" Kon (Spets)  
875-2" Skarvhylsa  
876-2" Slagrör / Hammartopp Kan användas lös eller svetsas mot topprör
877-2" Slagfläns  

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...