Packers direkt på innerrör

Packers direkt på innerör kan tillverkas i nästan alla storlekar, från 3/8" innerör upp till innerrör på 5"

Genom att sätta packersgummi direkt på innerröret (injektionsröret) kan större innerrör användas och ändock erhålls tillräckligt med packergummi.

Denna typ av komplett packer för flergångsbruk tillverkas i en mängd olika varianter, här visas några av de vi gjort.

För kompletta packers med innerör >1" är packersgummi direkt på innerör (IR) den vanligaste lösningen.

Det finns även varianter av packers direkt på innerrör för höga tryck / flöde, bl a för placering i borrhål med hjälp av borriggen (se Special packers höga tryck-flöde)

 

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...