Packer för kombinationsbult

GMA säljer ett par modeller av packers som efterfrågats där kombinationsbult (rörbult) används.

Den första typen är en konisk packer som sätts i änden av kombinationsbulten och spänns upp med hjälp av kupolbrickan. Denna koniska packer är utrustad med evakueringsrör vid leverans.

Den andra typen av packer är utformad för att i efterhand kunna sättas in där kombinationsbult monterats och man har problem med läckage och där konisk packer kanske inte fungerar pga dåligt berg i ytskiktet. Denna kombinationsbultspacker kan installeras på olika djup i efterhand och spännas upp med hjälp av verktyg så injektering kan ske.

Notera dock: Vid riktigt läckande borrhål och där man önskar skapa en torr zon kring förstärkningsbulten rekommendera vi att Thorbolt används där ett riktigt övertryck om 5-10 Bar utöver aktuell vattenpelare i borrhålet kan användas.

 

 

Produktvarianter

Konisk packer med dräneringsrör för 27mm (M27) kombinationsbult. Packern tätar då den trycks fast i borrhål med hjälp av ändbrickan varefter hålfyllnad kan ske.

Packerns mått är Ø62/44 mm med en längd av 155mm. Dräneringsrör har dimension 8x1mm.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Benämning Anm
8614260 Packer konplugg m. evac. rör 42/60x155  

Kombinationsbultspacker (rörbultspacker) att montera en bit in på kombibulten i det fall dåligt berg förekommer vid ingången på borrhål. 

Kombibultspacker är avsedd att monteras på ett djup av 300, 500 eller 700mm. Djup bestäms av längd på monterings/Uppspänningsrör. Själva packergummit är utrustat med invändig gänga för att kunna gängas in till avsett djup.

För montering av packer finns även vev framtagen för att underlätta installation (att veva monteringsröret med), dock ej med på bild.

Före injektions spänns packern upp med hjälp av mutter som följer med kombibulten, se steg 3 nedan.

Monteringsrör kan avlägsnas efter det att injektionsmassa härdat och därefter återanvändas. 

Piranha.Extend.Fields.StringField

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...