Dubbelpacker, engångs eller flergångsmodell

GMA:s packer av GX/GXHD, G(C/CS) eller GU modell kan i de flesta fall även levereras som en dubbelpacker, dvs två packergummi i rad med en packerbricka emellan.

Dessa dubbelpacker används där friktion mot borrhål inte är tillräcklig via ett packergummi (dåliga grundförhållande).

Tekniska data för dubbelpacker kan hämtas från samma modell och storlek som vanlig GX/GXHD, G(C/CS) eller GU-packer. Skillnad är dock att totallängd på packer ökar med 145mm, i övrigt allt annat lika.

Dubbelpacker kan levereras som både låg respektive högtrycks,odell.

Produktvarianter

Dubbelpacker med GX-spets.

För användning vid dåliga grundförhållande.

Finns i både lågtrycks och högtrycksutförande. För teknisk information och dimensioner, se respektive låg eller högtrycksmodell av vanlig GX-packer, allt uppgifter är lika, förutom att dubbelpackerns längd ökar med 145mm (packer längd se TDS för aktuell packer typ).

Vid beställning ange tydligt om dubbelpacker modell avses. GMA:s artikelnummer förses med ett D som suffix (80008xx-D alternativt 80008xx-HDD)

Piranha.Extend.Fields.StringField

Dubbelpacker med C-spets.

För användning vid dåliga grundförhållande.

Finns i både lågtrycks och högtrycksutförande. För teknisk information och dimensioner, se respektive låg eller högtrycksmodell av vanlig GX-packer, allt uppgifter är lika, förutom att dubbelpackerns längd ökar med 145mm (packer längd se TDS för aktuell packer typ).

Kan  vid förfrågan även levereras som Open modell i lågtryck eller högtrycksutförande.

Vid beställning ange tydligt om dubbelpacker modell avses. GMA:s artikelnummer förses med ett D som suffix (80007xx-D alternativt 90939xx-D).

Not: I Norge benämns dubbelpacker i högtrycksutförande för CSL280 och har art nr 90939xx.

Piranha.Extend.Fields.StringField

Öppen dubbelpacker utan backventil (flergångspacker)

För användning vid dåliga grundförhållande.

Samma typ av packer används för lågtryck och högtrycksversion, det väsentliga är  bra förankring av injektionsrör ju högre tryck som används. För teknisk information och dimensioner, se vanlig GU-packer, allt uppgifter är lika, förutom att dubbelpackerns längd ökar med 145mm (packer längd se TDS för aktuell packer typ).

Vid beställning ange tydligt om dubbelpacker modell avses. GMA:s artikelnummer förses med ett D som suffix (80005xx-D ).

 

Piranha.Extend.Fields.StringField

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...