GU (Flergångspacker)

Öppen flergångspacker utan backventil att, som namnet antyder, återanvändas i flertalet borrhål. Flergångspackern (GU) kan också användas där man kan misstänka kommunicerade borrhål (läckage via sprickbildning mellan borrhål) och/eller vid borrhål som kräver dränering i tiden mellan packer monterats och injektion sker.

Användandet av GU-packer (flergångspacker) kräver att packer lossas (avlägsnas) precis vid rätt tidpunkt då injektionsmassan (grouten) stelnat så mycket att övertryck inte längre finns i borrhål, men att inte grouten härdat utan packer och injektionsrör fortfarande kan rengöras (renspolas). Varning: Lossas packer innan tryck reducerats kommer packer och injektionsrör skjutas ut ur borrhål då man släpper på komprimering av packer, se upp!

GU-packers finns för injektionsrör i dimensioner 3/8", 1/2" och 1". Förutom lösa GU-packers som presenteras i tabell nedan (att passa på våra standard uppspänningsrör) kan även GU-packers vid förfrågan levereras direkt monterade på innerröret på manuella injektionsrör (packer och uppspänningsrör som komplett enhet, ofta benämnd manschett). Direktmonterade GU-packers på innerrör finns för innerrörsdimensioner från 3/8" upp till 1,5" för snabb leverans, större dimensioner tillhandhålls vid förfrågan (se specialprodukter).

Flergångspackers delas för övrigt inte in i hög respektive lågtrycksvarianter.

OBS: I tabell nedan angivna maximala injektionstryck är endast cirka värden, möjligt injektionstryck avgöras av friktion mellan packer och borrhål (så inte packer glider). Själva materialet i packern håller för högre tryck an angivet i tabell, det är oftast istället andra komponenter i injektionssystemet som sätter begräsningen (typ slangar, ventiler, kopplingar).

Övrigt: För 1/2"-GU packer finns monteringsverktyg att tillgå (för nyckelgreppet) se: Specialverktyg packers under avsnitt Tillbehör Injektion.

 

Produktvarianter

Öppen flergångspacker för injektionstryck upp till ca 100 Bar. Då flergångspacker saknar backventil så kvarstår injektionstryck  i packer och injektionsrör ända ner till kulventil efter avslutad injektering. Maximalt injektionstryck begränsas således av typ av kulventil på injektionsröret eller typ av slangkoppling. Själva GU-packern (innerrör i packer, packergummi och brickor på packer) i sig klarar betydligt högre tryck (+100 Bar). Önskas GU-packer användas för högre injektionstryck än angivna i tabellen ned kan speciella injektionsrör med högtrycksventiler beställas (lågtrycksrör men utrustade med högtrycksventil).

Vid injektering måste hänsyn till packerns friktion mot berget iakttas, och vid behov ska injektionsrör säkras före injektering. Då man släpper uppspäning av packer ska alltid kulventil först öppnats så ev. kvarstående övertryck avlägsnats för att undvika att packer och rör skjuts ut ur borrhål.

Passande injektionsrör är Mekaniska Lågtrycksrör 1/2" eller Manuella 1/2" rör / Manuella 3/8" rör

I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhåsldiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*.

Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.

Övrigt: GU-packer är försedda med ett "nyckelgrepp" i nosen för enklare montering/utbyte av packer på injektionsrör. GMA kan erbjuda ett monteringsverktyg till GU-packer, se vidare Tillbehör Injektion: Monteringsverktyg flergångspackers.

* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av.

Piranha.Extend.Fields.StringField

GMA art.nr

GMA Modell        

 

Borrhåls Ø (mm)    

Utv. Ø packer (mm)

Arb. område
(mm)

 

Gänga/dim.  packerrör (Tum /mm)               

Uppspännings moment (Nm)   

Max injektions-  tryck (Bar)

8000528 GU28 (CU28) 28 27 27,5-30 3/8" (20x25) 70-100 ~100
8000530 GU30 (CU30) 30 29 29,5-32 3/8" (20x25) 70-100 ~100
8000532 GU32 (CU32) 32 30,5 31-34 3/8" (20x25) 70-100 ~100
8000534 GU34 (CU34) 34 32 32-36 3/8" (20x25) 90-120

~100

8000536 GU36 (C36) 36 34 35-38 3/8" (20x25) 90-120 ~100
8000538 GU38 (CU38) 38 35,5 37-40 1/2"  (25x3) 90-120 ~100
8000541 GU41 (CU41) 41 38,5 40-44 1/2"  (25x3) 90-120 ~100
8000545 GU45  (CU45) 45 42,5 44-47 1/2"  (25x3) 90-120 ~100
8000548 GU48  (CU48) 48 45,5 46-50 1/2"  (25x3) 100-120 ~100
8000551 GU51 (CU51) 51 48,5 50-53 1/2" (25x3) 100-120 ~100
8000554 GU54 (CU54) 54 51,5 53-56 1/2" (25x3) 100-120 ~100
8000557 GU57 (CU57) 57 54,5 56-59 1/2" (25x3) 100-120 ~100
8000560 GU60 (CU60) 60 57,5 59-62 1/2" (25x3) 100-120 ~100
8000563 GU63 (CU63) 63 60,5 62-65

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

100-120

~100

8000566 GU66 (CU66) 66 63,5 65-69

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

120-150 ~100
8000570 GU70 (CU70) 70 67,5 69-75

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

120-150 ~75
8000575 GU75 (CU75) 75 72,5 74-79

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

120-150 ~75
8000580 GU80 (CU80) 80 77,5 79-84

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

120-150 ~75
8000585 GU85 (CU85) 85 82,5 84-89

1/2" (25x3) 1"   (36x3)

120-150 ~75
8000590 GU90 (CU90) 90 87,5 89-94 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 120-150 ~75
8000595 GU95 (CU95) 95 92,5 94-99 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 120-150 ~75
80005100 GU100 (CU100) 100 97,5 99-104 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 140-160 ~50
80005105 GU105 (CU105) 105 102,5 104-109 1/2" (25x3) 1"   (36x3)

140-160

~50
80005110 GU110 (CU110) 110 107,5 109-114 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 140-160 ~50
80005115 GU115 (CU115) 115 112,5 114-119 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 140-160 ~25
80005120 GU120 (CU120) 120 117,5 119-124 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 140-160 ~25
80005125 GU125 (CU125) 125 122,5 124-130 1/2" (25x3) 1"   (36x3) 140-160 ~25

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...