GX/CX (Engångspacker)

Engångspackers med GX-spets utvecklad av GMA. Finns för hålstorlekar mellan Ø44mm och Ø125mm (GX-mini Ø28-36mm).

GX-spetsen öppnar vid ca 2 Bars tryck, och kräver inget mottryck för att stänga efter injektering. GX-packer finns i både lågtrycks samt högtrycksutförande, läs mer om respektive packer under "Produktvarianter" nedan.

 

Produktvarianter

Lågtryckspacker för injektionstryck upp till ca 65 Bar (beroende på packerdimension, möjligt injektionstryck minskar med ökad diameter).

Lågtryckspacker är utrustad med  3st alternativt 5st låsbrickor. Dessa låsbrickor är dimensionerade att motstå max angivet injektionstryck efter att injektionsrör är demonterat. Dock, hänsyn till packerns friktion mot berget måste iakttas då man lossar injektionsrör.

Passande injektionsrör är "Mekaniska Lågtrycksrör 1/2"eller Manuella 1/2" rör .

I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhåsldiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*, #.

Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.

* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av.

# Packer över diameter 70mm kan utrustas med extra HD-låsbricka (högtrycksbricka) vid begäran från kund. Kräver dock injektionsrör av HD-typ och ska inte förväxlas med HD-packer (fortfarande Lågtryckspacker).

Piranha.Extend.Fields.StringField

GMA art.nr

GMA Modell        

 

Borrhåls Ø (mm)    

Utv. Ø packer (mm)

Arb. område
(mm)

 

Gänga/dim.  packerrör (Tum /mm)               

Uppspännings moment (Nm)   

Max injektions-  tryck (Bar)

8000845 GX45  (CX45) 45 42,5 44-47 1/2"  (25x3) 90-120 65
8000848 GX48  (CX48) 48 45,5 46-50 1/2"  (25x3) 100-120 65
8000851 GX51 (CX51) 51 48,5 50-53 1/2" (25x3) 100-120 65
8000854 GX54 (CX54) 54 51,5 53-56 1/2" (25x3) 100-120 50
8000857 GX57 (CX57) 57 54,5 56-59 1/2" (25x3) 100-120 50
8000860 GX60 (CX60) 60 57,5 59-62 1/2" (25x3) 100-120 50
8000863 GX63 (CX63) 63 60,5 62-65 1/2" (25x3) 100-120

50

8000866 GX66 (CX66) 66 63,5 65-69 1/2" (25x3) 120-150 40
8000870 GX70 (CX70) 70 67,5 69-75 1/2" (25x3) 120-150 40
8000875 GX75 (CX75) 75 72,5 74-79 1/2" (25x3) 120-150 35
8000880 GX80 (CX80) 80 77,5 79-84 1/2" (25x3) 120-150 30
8000885 GX85 (CX85) 85 82,5 84-89 1/2" (25x3) 120-150 30
8000890 GX90 (CX90) 90 87,5 89-94 1/2" (25x3) 120-150 25
8000895 GX95 (CX95) 95 92,5 94-99 1/2" (25x3) 120-150 25
80008100 GX100 (CX100) 100 97,5 99-104 1/2" (25x3) 140-160 20
80008105 GX105 (CX105) 105 102,5 104-109 1/2" (25x3)

140-160

20
80008110 GX110 (CX110) 110 107,5 109-114 1/2" (25x3) 140-160 15
80008115 GX115 (CX115) 115 112,5 114-119 1/2" (25x3) 140-160 15
80008120 GX120 (CX120) 120 117,5 119-124 1/2" (25x3) 140-160 10
80008125 GX125 (CX125) 125 122,5 124-130 1/2" (25x3) 140-160 10

 

Högtryckspackers för injektionstryck upp till ca 100 Bar. 

Högtryckspacker är utrustad med 3-5st std.låsbrickor samt en extra högtrycksbricka (HD-bricka). Dessa låsbrickor är dimensionerade att motstå max angivet injektionstryck efter att injektionsrör är demonterat. Utöver intern utveckling och provning av högtryckspacker har också prover gjorts av GMA:s HD-packer hos 3:e part (DNV Norge). 

Till GMA:s högtryckspackers krävs anpassade injektionsrör, så kallade "HD-Injektionsrör för mekanisk uppspänning" vilka är anpassade att inte skada HD-låsbricka vid uppspänning samt utrustade med roterande säkerhetskrok och kulventil för höga tryck.

I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhålsdiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*, #.

Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.

* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av. I de fall dåligt berg förekommer finns även Högtryckspacker med mekanisk låsning att tillgå, se avsnitt "Specialpackers höga tryck-flöde"

# HD-packers levereras för borrhål mellan 48mm upp till 66mm. Detta baserat på HD-brickans storlek och utförda prover. I det fall injektionsrör inte avlägsnas direkt efter injektion kan andra injektionstryck och större diametrar vid behov nyttjas, men faller då inte inom GMA:s definition för en HD-packer.

Piranha.Extend.Fields.StringField

GMA art.nr

GMA Modell        

 

Borrhåls Ø (mm)    

Utv. Ø packer (mm)

Arb. område
(mm)

 

Gänga/dim.  packerrör (Tum /mm)               

Uppspännings moment (Nm)   

Max injektions-  tryck (Bar)

8000848HD GX48HD (CSX48) 48 45,5 46-50 1/2"  (25x3) 120-150 90-100
8000851HD GX51HD (CSX51) 51 48,5 50-53 1/2" (25x3) 120-150 90-100
8000854HD GX54HD (CSX54) 54 51,5 53-56 1/2" (25x3) 120-150 90-100
8000857HD GX57HD (CSX57) 57 54,5 56-59 1/2" (25x3) 120-150 90-100
8000860HD GX60HD (CSX60) 60 57,5 59-62 1/2" (25x3) 120-150 90-100
8000863HD GX63HD (CSX63) 63 60,5 62-65 1/2" (25x3) 120-150

90-100

8000866HD GX66HD (CSX66) 66 63,5 65-68 1/2" (25x3) 120-150

80-90

Lågtryckspacker för injektionstryck upp till ca 65 Bar (beroende på packerdimension, möjligt injektionstryck minskar med ökad diameter). ågtryckspacker för injektionstryck upp till ca 65 Bar (beroende på packerdimension, möjligt injektionstryck minskar med ökad diameter).

Lågtryckspacker är utrustad med  3st låsbrickor och dessa låsbrickor är dimensionerade att motstå max angivet injektionstryck efter att injektionsrör är demonterat. Dock, hänsyn till packerns friktion mot berget måste iakttas då man lossar injektionsrör.

Passande injektionsrör är Manuella 3/8" rör.

I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhåsldiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*, #.

Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.

* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av.

Piranha.Extend.Fields.StringField

GMA art.nr

GMA Modell        

 

Borrhåls Ø (mm)    

Utv. Ø packer (mm)

Arb. område
(mm)

 

Gänga/dim.  packerrör (Tum /mm)               

Uppspännings moment (Nm)   

Max injektions-  tryck (Bar)

8000828 GX28  28 27 27,5-30 3/8" (20x25) 70-100 65
8000830 GX30  30 29 29,5-32 3/8" (20x25) 70-100 65
800032 GX32  32 31 31,5-34 3/8" (20x25) 70-100 65
8000834 GX34  34 33 33,5-36 3/8" (20x25) 90-120

65

8000836 GX36  36 35 35,5-38 3/8" (20x25) 90-120 65

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...