Uppblåsbara packers

De uppblåsbara packerna kan delas in två huvudgrupper, flergångs och engångspacker:

Flergångspacker expanderas genom att vätska, via egen anslutning till packern, pumpas in och expanderar packern, och samma vätska kan sedan efter slutförd injektering släppas ut ur packer så den återgår till ursprunglig storlek, kan demonteras ur borrhål och sedan återanvändas. Flergångspackers tillverkas framförallt med stålkärna och gummislang med textilkord, men finns även med kärna av aluminium. För riktigt höga tryck kan också flergångspacker utrustas med gummislang förstärkt med stålkord.

Engångspacker expanderas istället med att vätska pumpas in i packern via injektionsröret och en intern ventil (membran) och expansionen regleras av en så kallad pop-off ventil. Då packer uppnått avsedd storlek öppnar pop-off ventilen, den interna ventilen stänger och packer bibehåller konstant sin uppnådda storlek. Efter avslutad injektering lossas injektionsrör och packern blir kvar i borrhålet. Engångspackers  tillverkas framförallt med stålkärna och gummislang med stålkord, men finns även med kärna av aluminium och gummislang med textilkord. 

Instruktion uppblåsbara
Loading...