Pumpar

GMA tillhandhåller ett antal pumpar för uppblåsning av uppblåsbara packer, både för engångspackers och flergångspackers.

Pumpar finns både som handpumpar eller elpumpar och de levereras med snabbkoppling mot 6mm plastslang.

Noterbart kring uppblåsbara packers är att de ska blåsas upp med  rent vatten, ej luft eller gas. Vatten ska också pumpas in med relativt lågt flöde, i synnerhet gällande engångspackers, groutingpumpar kan ej användas (och inte någon groutblandning).

Produktvarianter

GMA:s standard handpump, 60 Bars modell tillverkad i plåt och med en vikt av 7,8 kg.  Plåtbehållaren rymmer 12 liter vatten.

Levereras komplett med snabbkoppling för 6mm plastslang.

 

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Typ PN (Bar)
81501-1 Handpump standard 60

En lättviktspump (6,4kg) med en plastbehållare som rymmer 13,5 liter.

Komplett med snabbkoppling för 6mm plastslang.

Pumpar 38cm3/pumpslag.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Typ PN (Bar)
81501 Handpump lättvikt 50

Elpump för 60 bar där pumpenheten är utrustad med en 3-kolvs keramisk pumpenhet för lång livslängd.

Den rostfria behållaren på pumpen rymmer 12 liter, och pumpens kapacitet är 9 l/min. 

Manöverblocket (manometerställ) på pumpen är utbytbart.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Typ PN (Bar)
81502-60 Elpump för uppblåsbar packer 60

Elpump för 40 bar där pumpenheten är utrustad med en 3-kolvs keramisk pumpenhet för lång livslängd.

Den rostfria behållaren på pumpen rymmer 12 liter, och pumpens kapacitet är 9 l/min. 

Manöverblocket (manometerställ) på pumpen är utbytbart.

Piranha.Extend.Fields.StringField
GMA Artikelnummer Typ PN (Bar)
81502 Elpump uppblåsbar packer 40

Löst manomenterställ för att bygga om 40 Bars elpump till 60 Bars utförande.

Utbyte sker utan verktyg (push-in koppling). Manometerställ kan lämnas löst (avskilt från pump) och bibehåller tryck under ev.  provtryckning.

GMA Artikelnummer Typ PN (Bar)
81502-60Bar Tillägg för utbyte av manöverblock 60 Bar (från 40Bar)

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...