Referenskunder

Ett axplock av kunder som köpt och använt injektions, special och legoprodukter från GMA genom åren. 

AF: Norge, Sverige

Hemsida

Albrecht Tyskland

Hemsida

AMV: Norge, Sverige

Hemsida

Bergteamet Sverige

Hemsida

BESAB Sverige

Hemsida

Boliden Sverige

Hemsida

Cetong Sverige

Hemsida

Driconeq Sverige

Hemsida

Epirock Sverige

Hemsida

Gammon Hong Kong

Hemsida

Herrenknecht Tyskland

Hemsida

Hochtief Sverige

Hemsida

Implenia: Sverige, Norge

Hemsida

Istak Island

Hemsida

Kiewit USA

Hemsida

Leighton Asia

Hemsida

LKAB Sverige

Hemsida

LNS: Norge mfl länder

Hemsida

Lundgrens Norge

Hemsida

Marti: Norge mfl länder

Hemsida

Metrostav, Norge-Sverige mfl länder

Hemsida

MultiGrout Australien

Hemsida

NCC Sverige

Hemsida

Normet: World Wide

Hemsida

Ossa Spanien (Norge)

Hemsida

Pipelife Norge-Sverige

Hemsida

Royal Products USA

Hemsida

Skanska: Sverige, Norge

Hemsida

Skava Chile

Hemsida

Strabag Sverige

Hemsida

Subterrra (SBT) Sverige

Hemsida

Veidekke: Sverige, Norge

Hemsida

YIT Sverige, Finland

Hemsida

Züblin Skandinavien, Singapore mf l länder

Hemsida

Referensprojekt

En lite mer detaljerad beskrivning av några av alla projekt som använt injektionsmaterial och/eller specialprodukter från GMA genom åren. 

Förbifart Stockholm

GMA har varit underleverantör av injektionsutrustning till ett flertal entreprenörer som drivit tunnelbyggandet i samband med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm.

Detta har inneburit att vi till dags datum (Mars 2022) levererat över 300.000 komprimerbara packers och drygt 56.000 injektionsrör till projektet, och leveranser fortsätter. Till detta enorma projekt har även en mängd Thorbolt levererats.

Några av de större entreprenörerna som fått leveranser från GMA till detta projekt är: AF-anläggning, Besab, Implenia, Subterra och Strabag.

Utbyggnad tunnelbanan Stockholm

GMA är underleverantör till de flesta entreprenörerna som deltar i det andra stora infrastrukturprojektet i Stockholm, dvs utbyggnaden av tunnelbanan.

Den injektionsutrustning som hittills har beställts har varit både lågtrycks och högtryckspackers samt därtill hörande injektionsrör (högtryckspackers pga de djup de bitvis kommit ner på). 

De entreprenörer vi hittills har samarbetat med är följande: CRTG, Implenia, NCC, OHLA, Skanska, Subterra och YIT, en lista som fortfarande växer. Utöver dessa huvudentreprenörer sker leveranser direkt till ett antal underentreprenörer som är anlitade i projektet såsom BESAB, TunnelGruppen mfl.

Norra & Södra Länken Stockholm

GMA har till båda dessa stora infrastrukturprojekt levererat packers och injektionsrör, men även upphängningskonsoler till Norra länken.

De entreprenörer vi levererat material till är Implenia, Oden Anläggning och Veidekke.

Mer information om upphängningskonsolen återfinns under Special Produkter avsnitt Mekaniska och Svetsade produkter.

 

Västlänken Göteborg

GMA är leverantör av injektionsutrustning till NCC-W&F West Link Contractors samt AGN-Haga i Göteborg för byggandet av Västlänken, dvs den nya 6km långa järnvägstunneln under staden som även innehåller 3 nya stationer.

Leveranserna har företrädesvis varit flergångs-packers (nästan 6000st), engångspackers (drygt 30.000st), injektionsrör med sidouttag (nästan 5000st) samt Thorbolt och projektet fortgår i detta nu (Juli 2022).

Projektet Västlänken får symboliseras av en känd vy i Göteborg, Feskekörka som återfinns mittemot Haga där en av de tre stationerna byggs.

Avslutningsvis gällande projekt på västra sidan av Sverige, lite längre ner på västkusten håller en 2,8km lång tunnel på att byggas för tågtrafiken under Varberg. Entreprenör där är bl a Implenia till vilka vi också levererar injektionsutrustning till.

Hallandsåsen

Ett av Sveriges mer omskrivna tunnelprojekt där GMA var leverantör av packers (inte själva injektionsmedlet / kemikalien). Ett antal olika packers utvecklades för detta projekt, där framförallt uppblåsbara engångspackers i aluminium kom att användas.

Dessa engångspackers kunde användas framför TBM-maskinen och sedan malas ner när produktionen fortgick.

Norge, GMA:s näst största marknad

Den norska marknaden har varit enormt viktigt för GMA redan från starten 1992 och vid flertalet tillfällen t.o.m. större än vår egen hemmamarknad. GMA har allt sedan starten samarbetat med Codan i Norge vilka sedermera köpts upp av nuvarande LundgrensNorge AS.

Skandinavisk tunneldrift med "Drill and Blaast" i kombination med Pre Excavating Grouting har till stor del utvecklats i Norge, och GMA har då i nära samarbete med tidigare Codan utvecklat produkter för denna produktionsmetod vilka sedan fått spridning över hela världen.

Då det är omöjligt att redovisa all projekt som vi genomfört i Norge har vi valt att presentera några av de större projekten i närtid, bl a Follobanen där bild hämtats från (TBM-projekt i hårt berg). En listning över framgångsrika projekts som vi tillsammans med Codan / LundgrensNorge varit leverantörer till ser ut enligt följande:

 • AF Energisentralen
 • AF Ryfast
 • JV AF, ABV - Nytt vannbehandlingsanlegg - Entreprise 205
 • AG/JV  Follobanen
 • Implenia, K2A Fornebubanen
 • Implenia Mossia
 • LNS Malvik
 • LNS Skoppum
 • NCC Færøyene
 • Skanska E5 Råvannstunell
 • Skanska E16 Bjørum – Skaret
 • Skanska E18 Larvik
 • Skanska Nordøyveien
 • Skanska Skarvberget
 • Veidekke Entreprenør UDK01 Drammen Kobbervikdalen

HATS Projektet Hong Kong

GMA har tillsammans med LNS (Norge), och senare tillsammans med Normet, levererat en mängd produkter till det enorma HATS-projektet i Hong Kong (HATS=Harbour Area Treatment Scheme).

Företrädesvis har det varit högtryckspackers och högtrycks injektionsrör, men även långa Thorbolt (1000mm).

Loading...