Referenser

veidekke
V
EIDEKKE

LS 03-04 Lysaker – Sandvika, jernbane
RV. Økern – Sinsen Oslo, vei
Bybanen Bergen, bane
Midtgårdsormen, renseanlegg Oslo
T-bane tunnel Oslo
Jernbanetunnel Larvik – Porsgrund
Rv.80 Hunstadmoen – Thallekrysset Bodø
Veidekke Artic Svalbard

mika
M
IKA

Asker, jernbane Asker
Gjevingåsen, jernbane Trondheim,
Veitunnel Tønsberg
Veitunnel E6 syd for Oslo,

lighton
L
EIGHTON LNS

Hats prosjekt, Hongkong, Kloakk tunnel

af_gruppen
A
F GRUPPEN

Asker, jernbane Asker
Gardermobanen, jernbane Oslo
Murmansk, ubåt destruksjon
T. Sambandet, Haugesund Vei
Bjørvika, Oslo vei
Øyer Tretten, vei Gudrandsdalen
Ringveg vest Bergen vei
Åsland, Jernbane tunnel & fjellhall Follobanen,
Solbakk undersjøisk veitunnel Stavanger,
E6 Vinstra vei tunnel,

tam
T
AM Global Construction Chemicals

Forskjellige prosjekte hele verden

mvb
M
VB

Lee Tunnel, London

BAFS

Forskjellige prosjekte hele verden

Hyundai

Forskjellige prosjekte hele verden

Kier Kaden OSSA

Jernbane Hongkong

MELTEX

Div prosjekter, Helsinki

Eskatek

Div prosjekter, Helsinki

Istak

Div prosjekter, Island
Velfjord Tosbotten Rv.76 veitunnel Brønnøysund,
Implenia

skanska
SKANSKA

LS 01 Lysaker Sandvika, jernbane
Holm etreprisen, Holmestrand, jernbane
Holmestrand stasjon, jernbane stasjon i fjell
Fibo etreprisen, Holmestrand, jernbane
Ormen lange, oljelager i fjell
Bjorøy tunnelen, vei Bergen
Rosten kraftverk
E-18 Sky-Bommestad (vei Vestfold),
Fv.60 Ljø tunnelen Hellesylt,
Ulriken Bergen sammen med Strabag (jernbanetunnel Bergen),
Matre Kraftverk,
Løren T-bane Oslo,
Jernbanetunnel Larvik – Porsgrund,
E134 Førresfjord tunnel Haugesund,

ncc
N
CC

Div. kraftutbygging Grønland
LS 03 Lysaker Sandvika, jernbane
Vei Kristiansand
Håkonsvern, Bergen forsvarsanlegg
E-16 Sandvika – Wøyen (Oslo),
E134 Kvammen – Århus (Seljord)
Bjarkøyforbindelsen veitunnel
Storberget Jernbanetunnel Porsgrund

lns
L
NS

OPS utbygging E- 18 Lillesand – Kristiansand, vei
Tønsberg, jernbane
Sjøskogen entreprisen, Holmestrand jernbane,
Røssåga kraftverk Korgen,
Tunnel Alta,

gammon
G
AMMON

Hats prosjekt, Hongkong

multigrout
M
ULTIGROUT

Forskjellige prosjekter Australia og Filipinene

iav
I
AV TUCON

Snekkestad, Holmestrand jernbane,
Ryfast undersjøisk veitunnel Stavanger,

ossa
O
SSA OBRAS SUBTERRANEAS

Bekkelaget renseanlegg Oslo
Veitunnel Sørkjosen Troms

Istak

Div prosjekter, Island
Velfjord Tosbotten Rv.76 veitunnel Brønnøysund,

Implenia

Jernbane tunnel Porsgrund
E6 Sjoa Vinstra,
Brokke nord kraftverk

Kruse Smith

Hundvåg tunnelen Stavanger,

Alpine (konkurs)

Fellesprosjekt Minnesund E6 + jernbane tunnel