Packers bergbult

Olika packers för olika typer av bergbult / bergförstärkningsbult (SDA-bult, dynamiska bult, kombinationsbult).

Finner du inte passande, kontakta oss för ev. specialtillverkning mot Ert behov.

Loading...